Kwaliteitscertificering
(ISO 9001)

Sinds mei 2012 is EMHA gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Deze kwaliteitscertificering is inmiddels overgegaan naar de nieuwe norm ISO 9001:2015.

De ISO-certificering is van toegevoegde waarde voor EMHA: we zetten hiermee een stevige basis neer voor ontwikkelingen en verbeteringen binnen ons bedrijf. De toekomstige behoeften en verwachtingen van onze belanghebbenden zijn in kaart gebracht, waarbij ook de risico’s en kansen voor EMHA zijn geïnitieerd.

Kwaliteitscertificering en beleidsplan

In ons beleidsplan gebruiken we de kwaliteitscertificering ISO als middel om onze doelstellingen concreet en praktisch te benoemen en te kunnen behalen.