Vervangen elektromotor op bestaand pomp baseframe

De uitdaging

Een raffinaderij uit Rotterdam benaderde EMHA om een bestaand pomp baseframe te herontwerpen, zodat deze voorzien kon worden van een nieuw type ATEX-motor. Omdat de nieuwe motor een stuk langer is dan de bestaande variant, vielen de achterste voeten buiten het bestaande baseframe. Ook lag de centerlijn van de nieuwe motor een stuk lager, waardoor het bestaande baseframe ook opgehoogd moest worden.

De oplossing van EMHA

EMHA maakte na diverse metingen op locatie een nieuw fundatieontwerp. Hierbij werden nieuwe machinaal bewerkte soleplates aangebracht bovenop het bestaande baseframe. Deze soleplates werden doorgerekend op stijfheid. EMHA ontwierp een stalen uitbouw, waarmee doorbuiging en trillingsproblemen werd vermeden. Er werd gekozen om een methode te hanteren waarbij de soleplates op hoogte worden gesteld met tijdelijke stelelementen, waarna het geheel wordt ondergoten met Chockfast Red high strength epoxy grouting. Met de door EMHA ontworpen ankerbouten werden de soleplates en Chockfast-tussenlaag als één monolithisch geheel vastgetrokken aan de onderliggende fundatie.