Uitlijningcontrole van kottermachines

De uitdaging

Onze klant wilde nagaan of de assen van zijn kottermachines nog in orde zijn. Die assen dienden in één lijn en haaks uit parallelliteit naast elkaar te liggen.

De oplossing van EMHA

Door middel van lasertracking heeft EMHA voor deze klant de tot 12 meter lange kottermachines gemeten en in kaart gebracht.