TRILLINGSMETING EN ODS

Een trillingsmeting op uw installatie geeft inzicht in de status van onderhoud. Niet alleen is het mogelijk om fouten op te sporen: door periodieke inspecties is het ook mogelijk om problemen te voorspellen in een vroeg stadium. Onze metingen maken ‘slim onderhoud’ mogelijk. Hierdoor worden extra kosten door stilstand en gevolgschade voorkomen.

Daarom EMHA


We hebben veel ervaring op het gebied van (reciproque) compressoren. Het vergelijken van de trillingen van uw installatie met de corresponderende ISO 10816-8 en EFRC-richtlijnen, helpt in het vormen van een goed oordeel.

Problemen zoals onvoldoende klemkracht van de ankerbouten of stijfheid in een onderdeel kunnen tevens inzichtelijk gemaakt worden in een ODS- (Operating Deflection Shape) animatie. In de animatie worden de bewegingen van uw machine weergegeven. Bekijk hieronder een voorbeeld van een ODS-animatie

  • FOUTOPSPORING
  • PERIODIEKE INSPECTIES
  • TOETSING VAN MACHINEVIBRATIES
  • OPERATING DEFLECTION SHAPE ANALYSIS